Silver

Silver är ett metalliskt element som är starkt ledande för elektricitet och värme. Den har många användningsområden, inklusive i smycken, elektriska ledningar, batterier och medicinsk utrustning. Silver är också ett populärt investeringsalternativ, eftersom det anses vara ett värdelager och ofta används som en säkring mot inflation och ekonomisk osäkerhet.

Fysiska och kemiska egenskaper

Silver är ett metalliskt grundämne med atomnummer 47 och symbolen Ag. Det är en mjuk, vit, glänsande metall som är mycket ledande för elektricitet och värme.

Silver är en mycket reaktiv metall.
Silver har en smältpunkt på 961,78°C

Historia och användningsområden

Silver har använts av människor i tusentals år som valuta, smycken och i olika industriella och dekorativa tillämpningar. Det är en mångsidig metall med många användningsområden, inklusive i elektriska ledningar, batterier, speglar och medicinsk utrustning.

Användning

Silver har använts av människor i tusentals år som valuta och smycken.

Upptäckt

Silver bröts först runt 4000 f.Kr. i Anatolien.

Marknad och investeringar

Silver handlas på olika råvarumarknader och används ofta som en säkring mot inflation och ekonomisk osäkerhet. Det anses också vara en ädelmetall och är populär bland investerare som värdeförråd.

Silver handlas på olika råvarumarknader runt om i världen.
Priset på silver påverkas av olika faktorer, inklusive utbud och efterfrågan, ekonomiska förhållanden och politiska händelser.

Miljöpåverkan

Utvinning och bearbetning av silver kan ha betydande miljöpåverkan, inklusive luft- och vattenföroreningar och förstörelse av naturliga livsmiljöer. Det är viktigt för företag och privatpersoner att ta hänsyn till miljökonsekvenserna av sin användning av silver.