Olika guld stämplar

Smyckesstämplar är små markeringar eller symboler som är präglade på ett smycke, vanligtvis på insidan eller baksidan av smycket. Dessa stämplar används för att identifiera metallinnehåll, tillverkare och annan viktig information om smyckena. Några vanliga stämplar som finns på smycken inkluderar stämpelstämplar, som indikerar metallens kvalitet och renhet, och tillverkarens märken, som identifierar juveleraren eller företaget som gjorde smycket. Andra stämplar kan inkludera datumstämplar, som anger när smycket tillverkades, och landsstämplar, som anger var smycket tillverkades. Sammantaget fungerar smyckesstämplar som ett användbart verktyg för att identifiera och autentisera smycken, samt ge en historia av smycket.

18K 750

Finhaltsstämpeln

Finhetsstämpeln på ett smycke, till exempel en ring, anger mängden guld det innehåller. Stämpeln kan antingen uttryckas i karat eller som en procentandel av guld. En ring gjord av 75% guld och 25% annan metall skulle stämplas antingen 18k eller 750. Finhetsstämpeln är obligatorisk för smycken med en guldvikt över 1 gram i Sverige.

ALC

Namnstämpeln

När smycken tillverkas kan guldsmeden välja att stämpla sitt namn på det. Denna stämpel kan då ersätta kravet på en kontrollstämpel, vilket vi snart kommer till. Namnstämplar måste vara godkända och registrerade hos SWEDAC för att anses giltiga. Visuellt är stämpeln en enkel rektangulär form med 2 eller fler versaler inuti. Eftersom namnstämpeln kan ersätta kravet på kontrollstämpel medför detta ansvar från namnstämpeltillverkarens sida. Stämpeln bär ansvaret för att det faktiska guldinnehållet i smycket stämmer överens med den avsedda finhetsstämpeln.

Kontrollstämpeln

Kontrollstämpeln är en statlig stämpel som garanterar att innehållet i ett smycke matchar de andra stämplarna på smycket. Stämpeln är gjord av tredje part med tillstånd från SWEDAC. Stämpeln är i form av en tasstrycksköld med de svenska 3 kronorna inuti. Efter tassavtrycket stämplas ansvarig tredje parts identifikationsnummer.

M11

Årsstämpeln

En årsstämpel anger vilket år ett smycke eller annat föremål tillverkades. Frimärket skrivs som en bokstav följt av en siffra som representerar ett visst årtal. Systemet infördes 1759, då året angavs med en "A"-stämpel. För varje efterföljande år användes nästa bokstav i alfabetet (J, W, Å, Ä, Ö användes inte). När alfabetet var uttömt 1782 började processen igen med en "2" efter "A". Smycken tillverkade 2020 skulle stämplas X11. En gratis tabell med årsfrimärken kan beställas från SWEDAC eller hittas här.

18k

Ortstämpeln

En ursprungsstämpel, som namnet antyder, är en stämpel som anger platsen för tillverkningen av ett smycke. Det går tillbaka så långt som till 1400-talet. Varje ursprungsstämpel är unik men har alltid någon form av emblem eller bokstav/siffra inom sig. Här kan du hitta specifikationer för de olika ursprungsstämplarna.

Vill du läsa mer?

Vår webbplats erbjuder ett avsnitt där du kan lära dig mer om karatkontroll eller om andra metaller som silver och palldium. Läs mer om deras betydelse i världen. Tryck på knappen "Läs mer" för djupgående information och analys om metaller och faktorer som påverkar värdet.