By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Enkelt, säkert och alltid höga priser -
Svenska Guld

Svenska Guld förändrar guldbranschen till det bättre. Vi som startade företaget såg tydligt att branschen måste reformeras. Genom att studera marknaden och dess aktörer kom vi snabbt fram till att det är svårt för kunden att veta att allt går rätt till.

Guldhandlaren har helt enkelt ett informationsövertag gentemot kunden. När vi startade Svenska Guld gjorde vi det med målet att utbilda kunden i hur det går till men också att göra korrekta bedömningar och värderingar. Det gäller såväl glädjekalkyler som påstådda värderingar som inte gått rätt till.

Missförstå oss inte; att värdera guld är inte helt lätt. En del faktorer man inte styr över finns och man behöver göra enskilda bedömningar. Guldföretag tar på sig en stor risk när man köper guld av privatpersoner eftersom det är en reglerad marknad. Ett exempel på det är om man gör felaktiga bedömningar av guldets värde eller om vi köper guld som konfiskeras på grund av det inte faktiskt tillhör personen som säljer det till oss.

Det är viktigt att vi som företag tjänar pengar så vi har möjlighet att bedriva en långsiktigt lönsamhet, men samtidigt inte på bekostnad av kundens utbetalning. Vi har valt att samarbeta med proffsen i branschen. Vårt partner-raffinaderi heter K.A Rasmussen och är en stabil aktör på marknaden. Värderingen sker med hjälp av marknadens finaste instrument och röntgenutrustning. Varje föremål testas för sin exakta renhet och vi gör bedömningar om varje guldföremål för att maximera utbetalningen till kunden så långt det går.

Testa oss gärna om du känner dig osäker på vilken aktör du skall välja. Vi har nämligen alltid 14-dagars villkorslös ångerrätt genom tjänsten SG-Trygg™ som ingår för alla kunder. Det är helt kostnadsfritt och vi står för porto och försäkring. Anledningen till att vi kan erbjuda detta är att så få personer faktiskt nyttjar ångerrätten - vilket vi är väldigt stolta över. Varmt välkommen till Svenska Guld-familjen, där återvinning av dina metaller är vår prioritet.

Svenska guld har tillstand från polisen

Handelstillstånd utgivet av polismyndigheten

Varför oss?

Svenska Guld grundades för att erbjuda en bra guldförsäljning online med fokus på att erbjuda högsta marknadspris och bästa service. Vi vill bygga den bästa kundupplevelsen och har en effektiv hantering av värderingsprocessen samt en av marknadens snabbaste utbetalningar. Vårt mål är att bli Sveriges bästa guldföretag.

Högst pris för ditt guld

Du får bra betalt

Svenska Guld har inget fysiskt kontor därför kan vi erbjuda dig bättre betalt för ditt guld.

Enkelt att sälja guld till oss

Det är enkelt

Spara tid genom att sälja ditt guld enkelt och tryggt hemifrån.

Snabb utbetalning

Snabb utbetalning

När värderingen är klar betalar vi ut pengarna direkt till ditt bankkonto.

Nöjd kund

Nöjd kund garanti

Vi erbjuder dig alltid nöjd kund garanti. Vi har 14 dagars ångerrätt.

Värderingsprocessen

För vår och er säkerhet videofilmas uppackningen av samtliga paket. Detta sker också när vi testar produkterna för vikt och äkthet. Videomaterialet sparas i en månad. Mynt och tackor testas genom en elektromagnetisk analys som är icke-destruktiv. Alla andra föremål testas för renhet, vilket innefattar att vi måste skrapa eller klippa metallen och frätande syror appliceras. Efter att renheten bestämts, vägs föremålen och den slutgiltiga summan justeras. Stenar och andra icke-ädla föremål tas ej med i uträkningen.

Svenska guld har tillstånd från polisen att köpa guld.
Samarbete med Postnord, försäkrade guldkuvert

Samarbete med Posten

Vi på Svenska Guld har ett nära samarbete med PostNord.
När du skickar ditt guld till oss görs det via Postens REK-Returkuvert.
Det är alltid försäkrat och portot är förbetalt.
När du väljer att sälja ditt guld till oss skickar vi ett guldkuvert
som innehåller allt du behöver för att sälja ditt guld till oss.
Snabbt, tryggt och säkert!