By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Blå bakgrund med text på

Viktiga Ekonomiska Händelser Som Styr Guldmarknaden Just nu

2 Juli 2024

Table of Content

Marknaderna förbereder sig för en förkortadhandelsvecka på grund av USA´s självständighetsdag, då riktar guldinvesterareuppmärksamheten mot flera avgörande ekonomiska händelser som kan påverkaguldpriset på kort sikt.

Kanadas marknader är stängda för Canada Day och USA marknader som stänger tidigt på onsdag följt av en hel ledig dag på torsdag, är fokus riktat mot tre viktiga händelser:

1.    Federal Reserve-ordförande Jerome Powells kommentarer vid en internationell konferens på tisdag

2.    Publiceringen av protokollet från förra månadens FOMC-möte på onsdag

3.    USA jobbrapport på fredag.

Dessa händelser följer dagens släpp av Institutefor Supply Managements PMI-data för juni, som visade en nedgång till 45,5,vilket markerar den tredje månaden i rad med minskning i USA tillverkningssektor. Rapporten tyder på en potentiell avkylning av inflationen, i linje med förraveckans PCE-rapport som visade en fortsatt minskning av inflationstrycket och en rörelse närmare Fed mål på 2% Marknadsförväntningarna, som återspeglas i CME FedWatch-verktyg, visar nu en 91,2% sannolikhet att Fed kommer att behålla sina nuvarande styrräntor mellan 5,25% och 5,5% vid juli månads FOMC-möte. Sannolikheten för en räntesänkning vid FOMC-mötet i september har dock ökattill 65,3%, upp från 62,4% i fredags och 45,8% för drygt en månad sedan.

Denna växande optimism för räntesänkningar till september har gett stadigt prisstöd för guld, även om betydande prisrörelser förblir begränsade. Investerare väntar ivrigt på Powells tal ochFOMC-protokollen för ytterligare insikter om Fed Penningpolitiska utsikter. Därefter kommer uppmärksamheten att skifta till jobbrapporten senare i veckan, där marknadsdeltagare hoppas få information om tidpunkten och antalet potentiella räntesänkningar i år.

Dessa marknadsmässiga fluktuationer gör att det är en god idé att både sälja och köpa guld. För den som behöver extra pengar i kassan är priset just nu fortfarande ganska högt. Att köpta och hålla guld är på lång sikt förmodligen också en god idé. Svenska Guld tillhandahåller en marknadsmässigt konkurrenskraftig guldaffär för den som vill sälja sitt guld.

/Adam Hofmann (VD)

Svenska Guld