By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Table of Content

När du funderar på att sälja ditt guld är en rättvis och korrekt värdering helt avgörande. En av huvudfaktorerna som bestämmer värdet på ditt guld är dess karat. Guldkarat är en måttenhet som används för att indikera guldets renhet –  högre karathalt betyder mer rent guld i legeringen.

I den här bloggen förklarar vi hur vi mäter karaten på ditt guld, vilket i sin tur avgör dess värde:

Hur vi utvärderar ditt guld: En detaljerad guide

När du säljer ditt guld till oss vill vi säkerställa att du får en korrekt och rättvis värdering. Därför genomgår ditt guld en noggrann process i flera steg för att fastställa dess karat och vikt.

Steg 1: Rengöring

Först rengörs ditt guld i en ultraljudsmaskin. Detta avlägsnar smuts, damm och fett som kan påverka vikten och karatbestämningen.

Steg 2: Borttagning av ädelstenar och andra material

Om ditt guld har ädelstenar eller andra material som inte är guld, tar vi bort dem försiktigt. Dessa material vägs separat och värderas inte som guld.

Steg 3: Viktmätning

Ditt rengjorda guld placeras på en digital våg för att fastställa dess exakta vikt. Vi använder en certifierad våg med hög precision för att garantera en korrekt värdering.

Steg 4: Karatbestämning med syraprovet

För att fastställa guldets karathalt utför vi ett syraprov. En liten mängd guld skrapas från smycket och appliceras på en probersten. Därefter appliceras olika syror på guldet. Varje syra reagerar specifikt med guld av en viss karat. Genom att observera reaktionerna kan vi identifiera guldets exakta karat.

Fördelar med syraprovet:

  • Snabbt och enkelt
  • Relativt billigt
  • Ger en god uppskattning av karat

Nackdelar med syraprovet:

  • Kan vara något opålitligt för vissa karat
  • Kan skada smycket

För att säkerställa en ännu mer exakt karatbestämning kan vi använda en avancerad metod kallad röntgenfluorescens (RFA):

Röntgenfluorescens (RFU) för guld

Röntgenfluorescens (RFA)

RFA är en icke-destruktiv metod som använder röntgenstrålar för att analysera guldets sammansättning. Denna metod ger en mer exakt karatbestämning än syraprovet och kan identifiera andra metaller i legeringen.

Röntgenfluorescens (RFU) med gulddata

Fördelar med RFA:

  • Mycket exakt karatbestämning
  • Icke-destruktiv, skadar inte smycket
  • Identifierar andra metaller i legeringen

Nackdelar med RFA:

  • Dyrare än syraprovet
  • Kräver specialiserad utrustning

Vi strävar alltid efter att använda den mest lämpliga metoden för att fastställa karat och vikt på ditt guld. Vi kombinerar traditionella metoder som syraprovet med moderna tekniker som RFA för att garantera en korrekt och rättvis värdering.

Kontakta oss gärna om du har frågor om vår värderingsprocess eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig att sälja ditt guld.