By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Table of Content

Att förstå värdet och kvaliteten på tandguld kan vara förvirrande, men det är en betydande faktor för dem som överväger att sälja sitt tandguld. Guld Karat definierar guldhaltens renhet, och när det kommer till tandguld kan karaten variera. I den här artikeln kommer vi att diskutera vad tandguld är, dess karat värde, hur man kan renovera och beräkna värdet på tandguld, och hur man kan rensa tandguld själv.

Vad är tandguld?


Tandguld är den guldfärgade legeringen som används inom tandvården för att tillverka kronor, broar och andra tandproteser. Det är ofta en legering, vilket betyder att det inte bara är rent guld utan en blandning av guld och andra metaller såsom palladium, silver, och ibland koppar. Blandningen av dessa metaller ger tand guldets hållbarhet och förmåga att stå emot hårda krafter.


Varför använder man guld i tandvården?


Guld har använts i flera århundraden inom tandvården på grund av dess hållbarhet, korrosionsbeständighet och biokompatibilitet, vilket innebär att det inte orsakar reaktioner eller avstötning när det placeras i munnen.


Tandguld Karat


Karat är en måttenhet som används för att beskriva renheten i guld. Rent guld är 24 karat, vilket innebär att det är 100% guld utan andra legeringselement. Tandguld, å andra sidan, är ofta mellan 14 och 18 karat. Du kan läsa mer om olika karathalt här.

Tandguld Pris


Priset på tandguld beror på flera faktorer, inklusive karat värdet och vikten på guldet. Tandguldpriset kan också påverkas av de aktuella guldpriserna på marknaden samt renheten i tandguldet efter att det har renats från andra material.


Rensa Tandguld Själv


Att renovera och rensa tandguld kan öka dess värde, eftersom köpare som vi ofta föredrar rensat guld och betalar bättre för det då. Det finns flera steg inblandade i rensningen av tandguld, och det är viktigt att vara noggrann för att säkerställa att man inte skadarsig själv.


Steg för att Rensa Tandguld


Inspektion och Sortering: Börja med att noggrant undersöka tandguldet och ta bort alla synliga icke-metalliska rester såsom tandsten eller keramik.


Rengöring: Använd en ultraljudstvätt eller blöt guldet i en lösning av varmt vatten och milt diskmedel för att ta bort ytterligare kvarvarande föroreningar.
Värmebehandling: Ibland kan en värmebehandling vara nödvändig för att smälta ner tandguldet och skilja det från andra metaller. Detta bör dock endast göras av en professionell på grund av de höga temperaturer som krävs. Det är vi som gör det åt er.
Kemisk Behandling: I en säker miljö kan vissa syrabaserade lösningar användas för att lösa upp de andra metallerna och lämna kvar det renare guldet.

Det är värt att notera att resningsprocessen av tandguld kan vara komplex och potentiellt farlig. Om man inte är van vid att hantera syror och höga temperaturer bör man överväga att anlita en professionell som Svenska Guld för att undvika skador på guldet eller sig själv.


Tandguld Karat och dess Värde


Hur beräknar man värdet på Tandguld?


För att korrekt värdera tandguldet måste man först fastställa dess karat och sedan väga det. Här är en grundläggande steg-för-steg-guide:
Bestäm Karaten: Detta kan kräva en professionell kartläsare eller ett syra prov.
Väg guldet: Använd en noggrann våg som kan mäta små vikter i gram.
Beräkna värdet: Multiplicera vikten med det nuvarande priset på guld per gram, anpassat för karaten. Till exempel, om du har 5 gram 18-karats tandguld och det nuvarande priset på guld är 400 SEK per gram, blir formeln 5 x (18/24) x 400 = 3000 SEK. Använd gärna vår Guldräknare för att se hur mycket du får hos oss
Det är också viktigt att veta att när du säljer ditt tandguld till återförsäljare eller köpare, kan de ta ut en avgift för smältning och rening, vilket kommer att minska det slutliga priset du får.


Vanliga Misstag att Undvika


När man hanterar tandguld är det viktigt att undvika att göra några antaganden om dess renhet. Det är också viktigt att inte sälja till första bästa köpare utan att först undersöka och jämföra priser.


Att Sälja Tandguld


Finna en Pålitlig Köpare


När det är dags att sälja tandguldet, leta efter en pålitlig köpare som har goda recensioner och erbjuder ett transparent pris baserat på karat och vikt. Jämför erbjudanden från olika köpare och sälj inte under press.


Fördelarna med Att Sälja Rensat Tandguld


Sälja rensat tandguld kan vara fördelaktigt eftersom det ger köparen en tydlig bild av vad de köper och tenderar att leda till ett högre pris än orensat tandguld. Se vårt pris på rensat och orensat tandguld på vår Guldpriser sida.


Sammanfattning


Att förstå värdet på ditt tandguld är nyckeln till att uppskatta dess värde och ta välgrundade beslut när du säljer det. Genom noggrann inspektion, korrekt rengöring, och en förståelse för marknadsvärdet kan du säkerställa att du får ett rättvist pris för ditt tandguld. Kom ihåg att överväga säkerhet och noggrannhet om du väljer att rensa tandguldet själv, eller överväg att söka professionell hjälp för bästa möjliga resultat.