Hur funkar vår Karatkontroll?

Här berättar vi om hur vi mäter värdet på ditt guld genom att titta på dess karat. Guldkarat är en måttenhet som används för attindikera guldets renhet. Högre karathalt, betyder renare guld. Genom attbestämma karaten på ditt guld kan vi ge dig en mer exakt bedömning av dessvärde. Vårt expertteam använder specialiserad utrustning och standardiseradetestprocedurer för att bestämma karaten av ditt guld, vilket säkerställer attdu får en rättvis och korrekt värdering. Vi använder oss av en process som ärstandard för reglerad värdering av guld.

Vi får in ditt guld

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Guldet blir tvättat
Vi väger ditt guld på en räknevåg

Vi lägger ditt guld i en guldmaskin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Subheading One

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Subheading Two

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Exakt guld karat blir uträknat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Maskinen skriver ut hur mycket guld.
Det anger vad för andra metaller är i ditt guld.

Pengar på Bankkontot 5 min
efter värdering.

Beställ Kuvert